Home

 

NL - EN 

Welkom op de website van het Gents Instituut voor Klassieke Studies (GIKS). Het GIKS werd opgericht in 2010 door Prof. dr. Koen Verboven met als doel alle onderzoekers samen te brengen die werkzaam zijn in de verschillende vakgebieden gelinkt aan de Klassieke Oudheid aan de Universiteit Gent. De leden zijn verbonden aan de vakgroepen en onderzoekseenheden oude geschiedenis, archeologie (MARU en HARG) , literatuurwetenschappen en taalkunde (Grieks & Latijn), antieke filosofie, rechtsgeschiedenis en religieuze studies. Hun expertise beslaat de Griekse en Romeinse wereld in al zijn aspecten, vanaf het ontstaan tot de hedendaagse receptie ervan. Via het GIKS wenst de Klassieke Oudheid gemeenschap in het bijzonder haar zichtbaarheid buiten de Universiteit Gent te verhogen, dit door middel van outreach en het verder uitbouwen van haar internationaal netwerk.

 

Binnen de Universiteit Gent heeft het GIKS specifiek als doel:

    • de samenwerking tussen de verschillende onderzoeksgroepen te bevorderen
    • projecten te coördineren, alsook lezingen, seminaries, workshops, congressen en andere evenementen rond de Klassieke Oudheid te organiseren 
    • informatie omtrent de UGent activiteiten in de Klassieke Studies onder zijn leden te verspreiden, en te communiceren aan een breder publiek

 

In het bijzonder organiseert het GIKS elk academiejaar een lezingenreeks rond een bepaald thema. Voor het academiejaar 2019-2020 is dit 'Propaganda en Ideologie: Waarheid - Onwaarheid?' Voor meer informatie omtrent deze lezingen kan u hier terecht.