GIKS-Prijs

Aula

 

Om goede masterstudenten te belonen en hen te stimuleren hun studies en onderzoek verder te zetten, reikt het Gents Instituut voor Klassieke Studies (GIKS) een jaarlijkse prijs uit voor de beste masterscriptie die aan de UGent werd ingediend over een onderwerp dat tot het domein van de Klassieke Studies behoort.

  

Wie kan deelnemen?

Iedere student die in het voorafgaande academiejaar een masterscriptie heeft ingediend aan de UGent over een onderwerp dat tot het domein van de Klassieke Studies kan gerekend worden en die minstens een grote onderscheiding heeft (16/20) heeft behaald.

 
Onder Klassieke Studies wordt verstaan: Taal- en letterkunde Latijn en/of Grieks, Klassieke en Provinciaal-Romeinse Archeologie; Receptiegeschiedenis; Antieke filosofie; Godsdienstgeschiedenis van de Oudheid; Oude Geschiedenis; Antiek Recht; Kunstwetenschappen Oudheid.

 

Welke zijn de beoordelingscriteria?

 • De student heeft een goede onderzoeksvraag geformuleerd.
 • De student selecteerde relevante bronnen en vakliteratuur.
 • De student wist de bronnen op een kritische en methodologisch correcte wijze te analyseren.
 • De student wist een persoonlijke en creatieve invalshoek te kiezen bij de studie van zijn/haar onderwerp.
 • Het werkstuk getuigt van een diepgaand inhoudelijk inzicht in het onderwerp.
 • De student heeft over het onderwerp op een gestructureerde wijze gerapporteerd.
 • De student heeft het werkstuk geschreven in een correcte taal en een toegankelijke stijl.
 • De scriptie is in staat om een bredere groep dan alleen maar die van de vakgenoten aan te spreken.
 • De scriptie toont het potentieel om door te groeien tot wetenschappelijk onderzoeker.

 

Hoe indienen?

Ten laatste op 10 oktober van het jaar, dienen kandidaten de volgende stukken in bij de GIKS-secretaris :


1. De masterscriptie, in elektronische versie;
2. Een motivering van c. 1500 woorden waarin een samenvatting van de masterproef wordt gegeven en uiteengezet wordt waarom de auteur meent dat de masterproef in aanmerking komt;
3. De thesisverslagen;
4. Een korte nota van de promotor van de masterscriptie ter ondersteuning.

 

Prijsuitreiking

De uitslag wordt voor 1 januari bekend gemaakt. De prijs wordt uitgereikt tijdens het GIKS-seminarie van februari.

 

De jury
De jury wordt aangeduid door het GIKS bestuur en bestaat minstens uit vijf leden. Elk jurylid is gepromoveerd. Zij stellen een ranking op van de ingediende thesissen. Juryleden mogen geen masterscripties rangschikken die zij als promotor of copromotor hebben begeleid. Tweede en derde lezers van masterscripties mogen eveneens geen masterscripties rangschikken.

 
De prijs bedraagt
De laureaat krijgt een prijs ter waarde van ca. 250 euro, bestaande uit een ingekaderde reproductie die aansluit bij het thema van de bekroonde masterproef en 200 euro aan boekenbonnen. Hij/zij zal ook de kans krijgen een samenvatting van zijn/haar masterscriptie te publiceren in Tetradio.

 

U kan het volledige reglement ook hier downloaden in pdf.

 

 

GIKS-Prijs laureaten (2015-2018)

GIKS laureaten

 

 • 2015 Alexis Daveloose: “Tolli fortunae discrimen in morte? Funeraire luxe en romanisatie in hellenistisch Clusium”
 • 2016 Tineke Melkebeek: "Aristoteles over de vrouw", promotoren: Danny Praet & Nadia Sels, derde lezer: Annelies Lannoy
 • 2017 Kirsten Ricquier: De receptie van de antieke romans bij Fielding en Richardson: De erfenis van een antiek genre in enkele 18e-eeuwse zedenromans. Promotor: Koen De Temmerman
 • 2018 Niels Schoubben How to find the origins of a dragon?’ – A cognitive linguistic approach towards the protohistory of the Homeric hexameter’.