Home

NL - EN 

Het Gents Instituut voor Klassieke Studies (GIKS) brengt alle onderzoekers samen die werkzaam zijn in de verschillende vakgebieden gelinkt aan de Klassieke Oudheid aan de Universiteit Gent.

De leden zijn verbonden aan de vakgroepen archeologie, literatuurwetenschappen, taalkunde, rechtsgeschiedenis, filosofie en geschiedenis en hun expertise beslaat de Griekse en Romeinse wereld in al zijn aspecten, vanaf het ontstaan tot de hedendaagse receptie ervan.

Het GIKS heeft tot doel:

  • het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende onderzoeksgroepen
  • het organiseren van seminaries en conferenties
  • het aanbieden van een platform voor doctoraatsstudenten door het organiseren van een Intensive Course
  • het coördineren van de verschillende studieprogramma's
  • het communiceren van UGent-onderzoek aan een breder publiek
  • het verspreiden van informatie over de Klassieke Studies aan zijn leden